Nostres serveis d’analítiques verifiquen els paràmetres necessaris per a assegurar el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de la normativa vigent garantint així la seguretat dels usuaris:

 • Anàlisis Químic de l’aigua de piscina segons RD742/2013 I Decret 95/2000
 • Anàlisis de Superfícies
 • Anàlisis Legionel·losis
 • Anàlisis d’aire ambiental
 • Anàlisis de Potabilitat

En cas de desviacions presten tot l’assessorament necessari per aplicar les mesures correctores necessàries.

WEB-SERVICE: PER EL SEGUIMIENT DELS RESULTATS DE LES ANALÍTIQUES DE L’ AIGUA DE BANY I ELS REGISTRES DIARIS SEGONS RD742

Aquest servei permet:

 • Permanent disponibilitat dels informes i dels registres
 • Històric de Resultats
 • Seguretat en la informació
 • Gràfiques
 • Estadístiques
 • Avís en cas d’incidències
 • Mesures correctores
 • Resum de dades sol·licitades en RD742
 • Exportació a Excel dels informes realitzats