FABRICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS

 

Els nostres productes son sotmesos a diferents controls de qualitat, tan propis com externs per Laboratoris independents de reconegut prestigi.
Estan homologats per el Ministeri de Sanitat i els envasos son sotmesos a controls de resistència dinàmica amb la seva corresponent homologació.

 

El nostre departament tècnic amb amplia experiència i capacitació dona el suport necessari en el assessorament d’aspectes relacionats amb
tractament físic i químic de l’aigua així com el compliment de la normativa per piscines.

 

La distribució de productes es realitza mitjançant la nostra pròpia flota de vehicles adaptats a la normativa europea i els conductors, encarregats
del transport i càrrega/descàrrega dels productes, estan dotats de la titulació que contempla la normativa TPC, ADR per a llur manipulació i, si
s’escau, la minimització del possible risc de contaminació provocat per un accident o per altres causes.

 

D’altra banda, els nostres camions estan equipats de portacontenidors de descàrrega autònoma, cosa que permet una actuació ràpida, segura,
eficaç i directa en les operacions de lliurament de productes fins als recintes d’emmagatzematge.

DESINFECTANTS

DESINFECTANT AMBIENTAL K199 AEROSOL

Reg. 12-20/40-06352 i 12-20/40/06352 HA

Desinfectant d’acció bactericida, presentat en forma d’aerosol de descàrrega total per a ús ambiental.
Gràcies al seu mecanisme permet descarregar en una sola aplicació tot el contingut, bastant amb un temps de contacte de cinc minuts per a reduir la presència de microorganismes ambientals.

Especialment indicat per eliminar els riscos de contaminacions ambientals en tot tipus de saunes, industries, magatzems, transports públics, automòbils d’emergència o serveis, etc.
El rendiment de l’aerosol és d’uns 30 m3.

Codi Format
909021 Envàs Aerosol

DESINFECTANT SUPERFÍCIES LÍQUID K501

Reg. 07-20-04843 HA

Desinfectant a base d’amonis quaternaris amb una de les més altes polivalències microbianes actuant simultàniament com a desinfectant i desodoritzant.

Desinfecció de parets, terres, bancs, utensilis, material d’animació, etc.

 

  • Alt poder desinfectant.
  • No corrosius en màquines ni amb textils.
  • No tòxics.
  • De fàcil evaporació (no necessiten posterior aclarit).
Codi Format
909022 Envàs de 25 L

GEL HIGIENITZANT MANS K290

Especialment dissenyat per a la desinfecció de la pell i les mans.

D’ús extern, s’aconsegueix una ràpida acció antisèptica sense fragància.

No es agressiu amb la pell, no deixa sensació enganxosa i aporta una sensació de frescor després de l’aplicació.

Activitat Microbiana: Eficient contra el virus AH1N1 (testat per l’Instituto Pasteur)

Bactericida (5 minuts a 20 ºC): EN 1040, NFT 72-710

Fungicida (5 minuts a 20 ºC): Eficient amb candida albicans (EN 1275) En concordança amb la norma EN 1500 (3 ml./ 30 segons)

Codi Format
909023 Caixa de 12 dosificadors de 400ml
909024 Caixa de 4 envasos de 5 L

TOVALLOLETES MANS I SUPERFICIES K208

Tovalloletes netejadores i desinfectants, retallades, preparades per a utilitzar en superfícies llises, utensilis, mans i petit material mèdic no invasiu.

Formulat a base d’alcohols no irritants i tolerància en la pell. Dermatològicament provada.

Les tovalloletes estan impregnades amb una solució que no taca ni tenyeix. Suposa un subministrament controlador desinfectant sense barreges ni residus. És segur per a la pell ja que incorpora agents detersius de la pell. Envàs portàtil i fàcil de transportar.

Eficaç contra bactèries gram positives i gram negatives, així como la majoria dels virus, fongs i microorganismes.

Assajos microbiològics:

BACTERICIDA EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14561

FUNGICIDA EN 1275. EM 1650 (sobre candida albicans),

EN 13697 LEVURICIDA EN 13624 (sobre Candida albicans)

VIRUCIDA EN 14476 sobre Herpes simples virus (HSV), Influenza A (H1N1)

Codi Format
909025 Caixa de 12 envasos de 100 tovalloletes

GERMOSAN-NOR BP1

Reg. 18-20/40/90-09463 y HA

Viricida efectiu a Virus amb i sense embolcall segons la norma EN 14476 inclòs el CORONAVIRUS (virus amb embolcall).

 

Potent desinfectant concentrat de triple acció: bactericida, fungicida i viricida per a desinfectar qualsevol superfície i equip.

Formulació BPR (Biocidal Products Regulation).

 

Indicat per a qualsevol tipus d’instal·lacions on es requereixi una profunda desinfecció mitjançant polvorització, immersió o rentat manual.

 

La seva alta alcalinitat, li concedeix unes extraordinàries propietats detergents i desengreixats.

DILUIR AL 5%

Codi Format
909026 Caixa amb 4 envasos de 5 L

DESIN SUPERFICIES PLUS

Producte líquid concentrat amb clorur de benzalconi, neutre, higienitzant per a la desinfecció de superfícies de la piscina evitant la transmissió de fongs, virus i bactèries.

Codi Format
909008 Envàs de 20 L

HIPOCLORIT SÒDIC 150gr/l 

DESINFECTANT TP5

Hipoclorit Sòdic estabilitzat.

Concentració de 150 g/L de Clor actiu

Codi Format
901019 Envàs de 25 kg
901018 Contenidor 1200 Kg

LA SUPREMA-8 LLEIXIU

DESINFECTANT TP2

Hipoclorit Sòdic estabilitzat.

Concentració de 80 g/L de Clor actiu

Codi Format
927005 Envàs de 20 L

CLOR 40

DESINFECTANT TP2-TP5

Hipoclorit Sòdic estabilitzat.

Concentració de 40 g/L de Clor actiu

Codi Format
929003 Envàs de 20 L

HIGIENIZANTE HIDRO

70% ALCOHOL ETLICO

   

Codi Format
909027 Envàs Polvoritzador 750 ml – Caixa amb 10 unitats
909028 Envàs de 5 l – Caixa amb 4 envasos
DESINFECCIÓ AMB CLOR

Clor Piscines – Hipoclorit Sódic

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 17-60-09198

Hipoclorit Sòdic estabilitzat i amb additius antiincrustants que redueixen les incrustacions al circuit de dosificació.

Concentració de 150 gr./ Cl actiu per litre segons Norma  UNE-EN-15077

Controls externs per part de AENOR.  amb Certificat de compliment.

Codi Format
901002 Envàs de 25 kg
901003 Contenidor de 520 kg
901005 Contenidor de 960 kg
901006 Contenidor de 1.200 kg

CLOR GRANULAT G90

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 16-60-08009

Àcid triclorisocianúric granulat de dissolució lenta per al manteniment i desinfecció de l’aigua de la piscina.

Eficaç per a tractaments de xoc.

Codi Format
904002 Envàs de 5 Kg
904021 Envàs de 25 Kg

CLOR RAPID G 65

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 16-60-08448

Diclorisocianurat  Sòdic per a una cloració ràpida de l’aigua de piscina.

Eficaç per a tractaments de xoc.

Codi Format
904001 Envàs de 5 Kg

CLOR TAULETES

Inscrit al Registre de Plaguicides del Ministeri de Sanitat: Núm. 16-60-08352

Compost orgànic de dissolució lenta en tauletes de 200g per al manteniment i desinfecció de l’aigua de
piscina.

Codi Format
904004 sac 5 Kg
904005 sac 25 Kg

CLOR – 3 TAULETES

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 17-60-09172

Compost orgànic de dissolució lenta en tauletes de 200g per al manteniment i desinfecció de l’aigua de piscina.

Desinfectant, Algicida i Floculant.

Codi Format
904007 Envàs de 5 Kg
904008 Envàs de 25 Kg
DESINFECCIÓ SENSE CLOR

BROM

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 16-60-08449

Tauletes compactes de 20g. És un desinfectant molt eficaç i d’ampli espectre contra algues i bacteris pel seu alt poder oxidant.

Ideal per a Spas i piscines cobertes.

Codi Format
904009 Envàs de 5 Kg
904014 Envàs de 20 Kg
904025 Envàs de 10 Kg
CORRECTORS DE pH

ECO-MINUS pH

Àcid Sulfúric en concentració del 22% especialment formulat per a reduir el pH de l’aigua de piscina.

La seva utilització millora la qualitat de l’ambient a causa de no emetre gasos ni provocar olors. Reducció de la corrosió en elements metàl·lics i components electrònics.

Codi Format
902024 Envàs de 25 kg
902026 Contenidor de 960 kg
902027 Contenidor de 1.200 kg

INCREMENTADOR DE pH LIQUID

Dissolució de sals alcalines per a incrementar el pH.

Codi Format
905003 Envàs de 30 Kg

REDUCTOR DE pH SÒLID

Producte sòlid granulat totalment soluble en aigua amb reacció àcida per a reduir el pH.

Codi Format
902009 Envàs de 5 Kg

INCREMENTADOR DE pH SÒLID

Producte sòlid en pols totalment soluble en aigua amb reacció alcalina per augmentar el pH.

Codi Format
905004 Envàs de 4 Kg
COMPLEMENTS DEL CLOR

MINORADOR DE CLOR

Metabisulfit sòdic sòlid

Eficaç per a reduir l’excés de clor

Codi Format
901009 Envàs de 5 Kg

ESTABILITZADOR DE CLOR

Producte sòlid per a mantenir l’acció desinfectant del clor, al minimitzar la seva destrucció per las radiacions ultraviolades del sol

Codi Format
901015 Envàs de 5 Kg

H-CLORAMIN

Producte líquid especialment indicat per a reduir la formació de cloramines.

Codi Format
901014 Envàs de 20 L
ALGICIDES

ALGICIDA MANTENIMENT

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 16-60-08293

Compost amb Clorur de benzalconi d’última generació per a evitar la formació d’algues.

Codi Format
906003 Envàs de 20 L

ALGICIDA ULTRA

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 18-60-09659

Compost amb amonis quaternaris d’última generació, algicida i fungicida concentrat que evita la formació

i desenvolupament d’algues en aigües per a piscines, *spas, etc., que no produeix escuma evitant problemes en els circuits de recirculació.

Codi Format
906009 Envàs de 20 L

ALGICIDA PLUS MAX

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 17-60-08781

Compost concentrat amb Clorur de benzalconi d’última generació per a evitar la formació d’algues.

Algicida, bactericida i fungicida d’ús en tot tipus d’instal·lacions.

Codi Format
906005 Envàs de 20 L
CLARIFICACIÓ DE L'AIGUA

FLOCULANT PL

Policlorur d’alumini per a la clarificació de l’aigua.

Elimina les partícules col·loïdals que es troben en suspensió en l’aigua de la piscina.

No modifica el pH, ni les característiques de l’aigua.

Dosificació automàtica.

Codi Format
907004 Envàs de 20 L

FLOCULANT TAULETES

Producte sòlid en tauletes de 30 gr. D’acció floculant, elimina les partícules col·loïdals en suspensió millorant la transparència de l’aigua

Codi Format
907007 Envàs de 5 Kg
907008 Envàs de 25 Kg
CORRECTOR ALCALINITAT

INCREMENTADOR ALCALINITAT

Producte sòlid per a reduir i regular l’acidesa de l’aigua de les piscines de forma suau i sense canvis bruscos del pH .

Codi Format
905001 Envàs de 5 Kg
CONSERVACIÓ I HIGIENITZACIÓ

DESINCRUSTANT DE FILTRES

Producte líquid especialment formulat per a eliminar les incrustacions produïdes per les sals de l’aigua.

Necessari per a un correcte manteniment dels filtres.

Codi Format
908002 Envàs de 25 Kg

DESINCRUSTANT EXTRA

Producte líquid detergent i anticalcari.

Elimina les incrustacions i sediments de les superfícies de les piscines.

Codi Format
908001 Envàs de 25 Kg

DESIN. DE SUPERFÍCIES PLUS

Producte líquid amb clorur de benzalconi, neutre higienitzant per a la desinfecció de les superfícies de la piscina, evitant la transmissió de fongs, virus i bacteris.

Codi Format
909008 Envàs de 20 L

HIVERNADOR

Inscrit al Registre de  Plaguicides del  Ministeri de Sanitat: Núm. 16-60-08429

Producte líquid especialment  formulat amb propietats algicida pel manteniment de l’aigua durant  l’ hivern.

Codi Format
909010 Envàs de 20 L
SPAS, SAUNES I COMPLEMENTS

ANTIESCUMANT SPA

Producte líquid per a eliminar l’espuma originada per l’agitació de l’aigua.

Codi Format
910001 Envàs de 5 L
910002 Envàs de 20 L

FLOCULANT SPA

Producte especialment formulat per a Spas.

Clarifica l’aigua eliminant les partícules col·loïdals que es troben en suspensió en l’aigua del Spa.

Codi Format
910003 Envàs de 20 L

ESSÈNCIES JUAN SUÑE

Productes líquids per a aromatitzar la sauna amb olor agradable.

Fabricat i envasat en les nostres instal·lacions s’utilitzen olis essencials 100% naturals.

S’utilitzen solubilitzants d’origen natural fàcilment biodegradables .

Els envasos son retornables contribuïen a millora del medi ambient.

Codi Format
911008 - Eucal Envàs de 20 L
911030 - Eucal Extra Envàs de 20 L
911009 - Menta Envàs de 20 L
911012 - Eucalmenta Envàs de 20 L
911023 - Llimona Envàs de 20 L
SAL

SAL

Producte constituït fonamentalment per clorur sòdic en condicions que el fan apte per al seu ús en tractament de l’aigua , com sal especial, i que reuneix tots els requisits contemplats a la Reglamentació Tècnic sanitari per a la sal (RD 1424/83 BOE 01.06.83).

Codi Format
913001 - Sal fina (Cloració Salina) sac 25 Kg
913002 - Sal Granada sac 25 Kg
913003 - Sal Pastilles sac 25 Kg
TRACTAMENT AIGUA POTABLE, HIGIENE

HIPOCLORIT SÒDIC

Hipoclorit Sòdic estabilitzat.

Concentració de 150 gr./ Cl actiu per litre segons Norma  UNE-EN-901:2007

Controls externs per part de  AENOR.

Codi Format
901019 Envàs de 25 kg

CLOR-40

Solució líquida per a la desinfecció de l’aigua de consum.

Codi Format
929003 Envàs de 20 L
ECO FLOCK

ECO FLOCK

Producte líquid Compost de polímers orgànics i enzims estudiat per a l’eliminació de matèria orgànica, pols, pol·len i residus grassos, coagulant-los en primera fase i eliminant-los en el procés de filtració, donant un aspecte brillant a l’aigua de la piscina.

Codi Format
907015 Envàs de 20 L
REACTIUS DPD PHOTOMETER

REACTIUS DPD PHOTOMETER

Reactius apropiats per a la mesura dels diferents paràmetres com son el clor lliure , el clor total i el pH de l’aigua.

Codi Format
912024 DPD1 Clor Lliure Caixa de 250 tauletes
912025 DPD3 Clor Total Caixa de 250 tauletes
912026 pH Caixa de 250 tauletes
REACTIUS DPD POOLTESTER

REACTIUS DPD POOLTESTER

Reactius apropiats per a la mesura dels diferents paràmetres com son el clor lliure , el clor total i el pH de l’aigua.

Codi Format
912016 DPD1 Clor Lliure Caixa de 250 tauletes
912017 DPD3 Clor Total Caixa de 250 tauletes
12018 pH Caixa de 250 tauletes

Fitxes de seguretat i fitxes tècniques en l’àrea client