Disposem d’un departament d’Assistència Tècnica pel manteniment de les instal·lacions i donar solucions als possibles problemes amb un equip de 6 persones i 5 vehicles amb els equips d’última generació per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de la normativa vigent així com la seguretat dels usuaris.

Serveis

 • Tractaments químics de l’aigua
 • Tractament físic de l’aigua
 • Plans d’autocontrol
 • Formació del personal de manteniment
 • Control Sanitario de les piscines d’ùs públic
 • Anàlisis per a la millora de les instal·lacions
 • Eficiència energètica

Reparacions i muntatges

 • Instal·lació d’equips de dosificació automàtiques
 • Detecció de fuites mitjançant equips detectors de gas
 • Posada a punt de la instal·lació
 • Reparació de motors
 • Instal·lació i reparació de tots els components de les instal·lacions hidràuliques
 • Neteja, desincrustació i canvi de sorra dels filtres
 • Vorades vas de piscina
 • Neteja i tractaments d’algicides del vas de piscina
 • Instal·lació d’accessoris
 • Instal·lació d’equips de desinfecció per UV