Oferim un Servei Global per la prevenció de la Legionel·losi segons el Reial Decret 865/2003 i Decret de la Generalitat de Catalunya 352/2004.

El nostre sistema de treball correspon a la última actualització de la normativa UNE100030:2017.

Aquest serveri consta de:

  • Tractaments preventius de Legionel·la segons normativa.
  • Anàlisis per la detecció legionel·la, laboratori acreditat per ENAC.
  • Pla d’Autocontrol (obligatori en totes les instal·lacions)
  • Llibre de Registre (obligatori segons els decrets abans esmentats)
  • Visites per a l’assessorament i complementació dels Llibres de Registre.
  • Procediments segons normativa UNE100030:2017 (Art. 6 del Real Decreto 865/2003, darrera actualització abril de 2.017)
  • Presència de personal de Juan Suñe, SA en cas d’inspecció sanitària i/o inspeccions periòdiques per part d’empreses col·laboradores de l’administració.