L’any 1924 JUAN SUÑE, SA inicia la seva activitat en el sector químic i anys mes tard es converteix en el proveïdor de serveis tècnics de manteniment i subministrament de productes químics de les principals instal·lacions esportives de Catalunya.

Les nostres instal·lacions, situades a la població del Papiol a Barcelona, compten amb el mitjans materials i recursos humans necessaris per a garantir la qualitat en la fabricació dels seus productes, així com el respecte per el medi ambient i el compliment de la normativa vigent en tot moment.

El sistema de gestió de qualitat està certificat per AENOR amb número ER-1168/2010 i el seu abast es per tota la seva activitat:

La producció de productes químics per al tractament d’aigua de piscines.

Comercialització, assistència tècnica i manteniment d’equipaments i accessoris per a piscines.

Analítiques d’aigua i tractaments de prevenció contra legionel·losis.

Valors de la nostre política de qualitat
Qualitat dels productes

Productes homologats amb certificacions del Ministeri de Sanitat i sotmesos a control periòdic per Laboratoris Acreditats.

Control i reutilització en els envasos

Utilització d’envasos i recipients homologats, sotmesos a controls de resistència dinàmica, amb un plantejament de reutilització mitjançant el lliurament-recollit que minimitzi els residus generats.

Flexibilitat

Aplicar la nostra capacitat per donar resposta immediata a les necessitats dels nostres clients

Coneixement i experiència

Mantenir una plantilla cuidant de transmetre les metodologies utilitzades, i l’experiència acumulada

Capacitat logística

Per a la distribució dels productes amb mitjans propis.

Sistema de Gestió

Operar sota les directrius d’un Sistema de Gestió, que plantegi sistemàticament objectius i metes, amb el compromís de millorar de forma contínua l’efectivitat dels processos